Maes gofynnol *

Croeso i Borthol Derbyn i Ysgolion Caerdydd

Cyn i chi allu defnyddio’r gwasanaeth gwneud cais ar-lein, bydd angen i chi greu cyfrif. Unwaith i chi gofrestru gallwch wneud cais am le ar gyfer eich plentyn. Os oes cyfrif gennych eisoes, rhowch eich manylion mewngofnodi i wneud cais neu i weld ceisiadau.

Cyn gwneud cais darllenwch y Llyfryn Derbyn i Ysgolion

NEWID YSGOL YN YSTOD Y FLWYDDYN ACADEMAIDD: Os yw eich plentyn eisoes yn yr ysgol a’ch bod am newid ysgol nawr neu yn y dyfodol agos gallwch nawr wneud cais ar-lein am le mewn Ysgol Gynradd Gymunedol neu Ysgol Uwchradd Gymunedol


DERBYN I YSGOLION 2024/25 Ar gyfer holl Ceisiadau Blynyddol ar gyfer Ysgolion Meithrin Cymunedol, Cynradd Cymunedol ac Uwchradd Cymunedol yng Nghaerdydd.

Mae’r Cyngor hefyd yn trin ceisiadau ar gyfer lleoedd ysgol ar gyfer dosbarthiadau derbyn a Blwyddyn 7 i bob ysgol ffydd yng Nghaerdydd ac eithrio

  • Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dinas Llandaf,
  • Ysgol Gynradd Gatholig Sant John Lloyd,
  • Ysgol Gynradd Gatholig Padrig Sant,
  • Ysgol Uwchradd Gatholig Illtud Sant

Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer yr ysgolion yma neu ysgolion y tu allan i Gaerdydd yn uniongyrchol i’r Awdurdod Derbyn perthnasol.

Uwchradd 2024 (Wedi Cau ar hyn o bryd) – Ar gyfer plant a aned 01/09/2012 - 31/08/2013

Ar agor: 25 Medi 2023

Yn Cau: 20 Tachwedd 2023

Dyddiad Cynnig: 01 Mawrth 2024

Dosbarth Derbyn 2024 (Wedi Cau ar hyn o bryd) – Ar gyfer plant a aned 01/09/2019 – 31/08/2020

Ar agor: 13 Tachwedd 2023

Yn Cau: 08 Ionawr 2024

Dyddiad Cynnig: 16 Ebrill 2024

Meithrin 2024 (Wedi Cau ar hyn o bryd) - Ar gyfer plant a aned 01/09/2020 – 31/08/2021 (Dechrau ym Medi 2024)

Ar agor: 29 Ionawr 2024

Yn Cau: 26 Chwefror 2024

Dyddiad Cynnig: 07 Mai 2024

Meithrin 2025 (Agor) – Ar gyfer plant a aned 01/09/2021 – 31/03/2022 (Dechrau yng Ngwanwyn/Haf 2025)

Ar agor: 03 Mehefin 2024

Yn Cau: 01 Gorffennaf 2024

Dyddiad Cynnig: 07 Hydref 2024


Mae’n bwysig eich bod yn gwrthod neu dderbyn eich cynnig erbyn y dyddiad a nodwyd gyda’ch cynnig am le ysgol.

Os oes problemau gyda’r porthol cysylltwch â C2C 02920 872088 neu ymwelwch â Hyb

Os carech wneud cais yn Saesneg, defnyddiwch y ddolen Saesneg uchod.