Oops something went wrong
  • {{ error }}
Maes gofynnol *

Croeso i Borthol Derbyn i Ysgolion Caerdydd

Cyn i chi allu defnyddio’r gwasanaeth gwneud cais ar-lein, bydd angen i chi greu cyfrif. Unwaith i chi gofrestru gallwch wneud cais am le ar gyfer eich plentyn. Os oes cyfrif gennych eisoes, rhowch eich manylion mewngofnodi i wneud cais neu i weld ceisiadau.

Cyn gwneud cais darllenwch y Llyfryn Derbyn i Ysgolion

NEWID YSGOL YN YSTOD Y FLWYDDYN ACADEMAIDD: Os yw eich plentyn eisoes yn yr ysgol a’ch bod am newid ysgol nawr neu yn y dyfodol agos gallwch nawr wneud cais ar-lein am le mewn Ysgol Gynradd Gymunedol neu Ysgol Uwchradd Gymunedol


DERBYN I YSGOLION 2023/24 Ar gyfer holl Ceisiadau Blynyddol ar gyfer Ysgolion Meithrin Cymunedol, Cynradd Cymunedol ac Uwchradd Cymunedol yng Nghaerdydd.

Mae’r Cyngor hefyd yn trin ceisiadau ar gyfer lleoedd ysgol ar gyfer dosbarthiadau derbyn a Blwyddyn 7 i bob ysgol ffydd yng Nghaerdydd ac eithrio

  • Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dinas Llandaf,
  • Ysgol Gynradd Gatholig Sant John Lloyd,
  • Ysgol Gynradd Gatholig Padrig Sant,
  • Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog
  • Ysgol Uwchradd Gatholig Illtud Sant

Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer yr ysgolion yma neu ysgolion y tu allan i Gaerdydd yn uniongyrchol i’r Awdurdod Derbyn perthnasol.

Uwchradd 2023 (Wedi Cau ar hyn o bryd) – Ar gyfer plant a aned 01/09/2011 - 31/08/2012

Ar agor: 26 Medi 2022

Yn Cau: 21 Tachwedd 2022

Dyddiad Cynnig: 1 Mawrth 2023

Dosbarth Derbyn 2023 (Wedi Cau ar hyn o bryd) – Ar gyfer plant a aned 01/09/2018 – 31/08/2019

Ar agor: 14 Tachwedd 2022

Yn Cau: 09 Ionawr 2023

Dyddiad Cynnig: 17 Ebrill 2023

Meithrin 2023 (Wedi Cau ar hyn o bryd) - Ar gyfer plant a aned 01/09/2019 – 31/08/2020 (Dechrau ym Medi 2023)

Ar agor: 30 Ionawr 2023

Yn Cau: 27 Chwefror 2023

Dyddiad Cynnig: 02 Mai 2023

Meithrin 2024 (Wedi Cau ar hyn o bryd) – Ar gyfer plant a aned 01/09/2020 – 31/03/2021 (Dechrau yng Ngwanwyn/Haf 2024)

Ar agor: 05 Mehefin 2023

Yn Cau: 03 Gorffennaf 2023

Dyddiad Cynnig: 02 Hydref 2023


Mae’n bwysig eich bod yn gwrthod neu dderbyn eich cynnig erbyn y dyddiad a nodwyd gyda’ch cynnig am le ysgol.

Os oes problemau gyda’r porthol cysylltwch â C2C 02920 872088 neu ymwelwch â Hyb

Os carech wneud cais yn Saesneg, defnyddiwch y ddolen Saesneg uchod.