Os carech chi gael help i gwblhau eich cais, mae cymorth ar gael yn Hybiau’r Cyngor. Mae manylion Hybiau’r Cyngor i’w cael isod. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiad am gais am le mewn yng Nghaerdydd at: Y Hyb DyraniadauUwchradd@caerdydd.gov.uk DyraniadauDerbyn@caerdydd.gov.uk DyraniadauMeithrin@caerdydd.gov.uk