Cofrestru

Mae angen i chi gofrestru â ni’n gyntaf i wneud cais am wasanaethau ar-lein. Bydd y sgrîn hon yn eich arwain drwy’r wybodaeth i’w rhoi at y broses gofrestru.

Cannot continue because of the following problems
Required fields are marked with a red asterisk *

I ddod o hyd i’ch cyfeiriad cartref nodwch eich cod post ac yna cliciwch Dod o Hyd i Gyfeiriad. Oes nad ydych yn ei wybod, edrychwch amdano yma. Os nad yw’ch cyfeiriad wedi’i nodi, cliciwch ‘Does gen i ddim cod post’ a theipiwch y cyfeiriad cywir yn y blychau.

Provide at least one of House Number, House Name or Building Name *

Rhowch rif ffôn ble gellir cysylltu â chi yn ystod oriau swyddfa arferol