Oops something went wrong
  • {{ error }}

Croeso i Borthol Derbyn i Ysgolion Caerdydd

Cyn i chi allu defnyddio’r gwasanaeth gwneud cais ar-lein, bydd angen i chi greu cyfrif. Unwaith i chi gofrestru gallwch wneud cais am le ar gyfer eich plentyn. Os oes cyfrif gennych eisoes, rhowch eich manylion mewngofnodi i wneud cais neu i weld ceisiadau.

Cyn gwneud cais darllenwch y Llyfryn Derbyn i Ysgolion

NEWID YSGOL YN YSTOD Y FLWYDDYN ACADEMAIDD: Os yw eich plentyn eisoes yn yr ysgol a’ch bod am newid ysgol nawr neu yn y dyfodol agos gallwch nawr wneud cais ar-lein am le mewn Ysgol Gynradd Gymunedol neu Ysgol Uwchradd Gymunedol


DERBYN I YSGOLION 2022/23 Ar gyfer Ceisiadau Blynyddol ar gyfer Ysgolion Meithrin Cymunedol, Cynradd Cymunedol ac Uwchradd Cymunedol (gan gynnwys Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi, Ysgol Uwchradd Yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant, Ysgol Uwchradd [Sefydliadol] yr Eglwys Newydd, Ysgol Gynradd Yr Eglwys yng Nghymru Mellons Sant)yng Nghaerdydd. Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer ysgolion eraill neu ysgolion y tu allan i Gaerdydd yn uniongyrchol i’r Awdurdod Derbyn perthnasol.

Uwchradd 2022 (Wedi Cau ar hyn o bryd) – Ar gyfer plant a aned 01/09/2010 - 31/08/2011

Ar agor: 27 Medi 2021

Yn Cau: 22 Tachwedd 2021

Dyddiad Cynnig: 1 Mawrth 2022

Dosbarth Derbyn 2022 (Wedi Cau ar hyn o bryd) – Ar gyfer plant a aned 01/09/2017 – 31/08/2018

Ar agor: 15 Tachwedd 2021

Yn Cau: 10 Ionawr 2022

Dyddiad Cynnig: 19 Ebrill 2022

Meithrin 2022 (Wedi Cau ar hyn o bryd) - Ar gyfer plant a aned 01/09/2018 – 31/08/2019 (Dechrau ym Medi 2022)

Ar agor: 24 Ionawr 2022

Yn Cau: 21 Chwefror 2022

Dyddiad Cynnig: 25 Ebrill 2022

Meithrin 2023 (Wedi Cau ar hyn o bryd) – Ar gyfer plant a aned 01/09/2019 – 31/03/2020 (Dechrau yng Ngwanwyn/Haf 2023)

Ar agor: 06 Mehefin 2022

Yn Cau: 04 Gorffennaf 2022

Dyddiad Cynnig: 3 Hydref 2022


Mae’n bwysig eich bod yn gwrthod neu dderbyn eich cynnig erbyn y dyddiad a nodwyd gyda’ch cynnig am le ysgol.

Os oes problemau gyda’r porthol cysylltwch â C2C 02920 872088 neu ymwelwch â Hyb

Os carech wneud cais yn Saesneg, defnyddiwch y ddolen Saesneg uchod.